radnice

Původně gotická radnice byla po požáru v roce 1551 přestavěna renesančně, silně upravena v letech 1727 a 1820. Patková nárožní budova s hranolovitou věží, členěná obdélnými okny s pilířem v nároží. Nad vchodem kartuš se znakem města a s letopočtem 1616. Průjezd sklenutý plackami.

 

 fotogalerie