kostel sv. Víta

Kostel sv.Víta. Pozdně gotická stavba, presbytář postavený do roku 1492, trojlodí z počátku l6. století. V letech 1566-67 byl kostel renesančně přestavěn, upraven v l7.století a v roce 1728. Jižní předsíň z poloviny l8.století, zvonice upravena roku 1829. - Trojlodní prostor zužující se směrem k obdélnému polygonálně uzavřenému presbytáři, ke kterému na severní straně přiléhá obdélníková sakristie. Po severní straně lodi čtvercová zvonice, na jižní straně barokní obdélníková předsíň. Na průčelí obdélníkový křídlový štít zdobený barokními sochami sv. Václava, sv.Floriána a sv.Víta. Mezi opěrnými pilíři s reliéfní výzdobou vestavěna sklenutá předsíň kryjící na západě pozdně gotický hrotovitý portál s přetínajícími se pruty. Na presbytáři kamenná deska se znakem města a s datem 1492 a znak Vančurů z Řehnic s datem 1566. Na severní straně zvonice pozdně gotický znak Sekerků ze Sedčic nad pozdně gotickým hrotovitým portálem s přetínajícími se pruty. Na jižní předsíni barokní sochy arch.Michaela a dvou biskupů.- Presbytář zaklenut křížovou žebrovou klenbou a paprsčitě v závěru. Lodi(oddělené hranolovitě okosenými pilíři) sklenuté křížovou žebrovou klenbou na jehlancové konzoly.

 

fotogalerie